Mury obronne

Średniowieczne mury obronne z XIV–XV wieku, wykonane z głazów narzutowych i cegły. Średniowieczne obwarowania miejskie zachowały się jedynie fragmentarycznie. Fragmenty murów, widoczne prawie na całym obwodzie miasta, są często włączone w budynki mieszkalne, a na kilku odcinkach odsłonięte. W XIX wieku rozebrano bramę Ostródzką, a także prawdopodobnie bramę Młyńską i Zamkową znajdującą się we wschodnim ciągu murów oraz bramę Pasłęcką broniącą dostępu do miasta od zachodu.

Galeria zdjęć