Ratusz

Ratusz gotycki z XIV wieku położony w centrów starówki. Pierwotnie piętrowa budowla została wzniesiona około 1360 – 1380 roku. Na przestrzeni dziejów budynek kilkakrotnie płonął i był przebudowywany, jednak do dziś zachował swój średniowieczny charakter. Jest jednym z nielicznych na ziemiach Warmii i Mazur przykładem tego typu budowli. Prostokątną bryłę zbudowaną z cegły, z dwoma silnie rozczłonkowanymi szczytami, wieńczy dach z wysmukłą wieżyczką zegarową na szczycie. Dwupiętrowa budowla z sygnaturką odpowiada typowi ratusza charakterystycznego dla małych miast pruskich. Obecnie w ratuszu mieści się Informacja Turystyczna, Galeria Sztuki oraz Muzeum „Ratuszowe Piwnice”.

Galeria zdjęć