Pomnik pamięci Johanna Gottfrieda Herdera

Pomnik pamięci Johanna Gottfrieda Herdera, niemieckiego pisarza i filozofa historii, żyjącego w Morągu w latach 1744–1762. Herder ujmował dzieje ludzkości, jako etap w ewolucji natury charakteryzujący się postępem rozumu i sprawiedliwości. Stworzył podstawy teoretyczne kierunku literacko-społecznego „Burzy i Naporu” („Myśli o filozofii dziejów”), a w konsekwencji i Romantyzmu. Nazywany jest on twórcą niemieckiej filozofii historycznej, ojcem slawistyki. Pierwotny pomnik poświęcony pamięci Herdera powstał w 1854 roku, a zniknął w 1945 roku. Współczesny pomnik jest darem Niemieckiego Ministerstwa Kultury, został odsłonięty w 1964 roku.