Rozlewisko

Rozlewisko morąskie to ekosystem bagienny, bogaty w gatunku zwierząt i roślin wodno - błotnych. Obejmuje obszar 121,7 ha. Rozlewisko zostało uznane użytkiem ekologicznym z racji występowania w jego otoczeniu około 150 gatunków ptaków, w tym kilku unikalnych okazów w skali europejskiej. Co roku, w okresie migracji, zlatują na jego teren stada gęsi zbożowej, białoczelnej oraz gęgawej. Od południowej strony rozlewiska została utworzona ścieżka dydaktyczna o długości ok. 3 km. Na trasie ścieżki znajdują się tablice informacyjne.


Galeria zdjęć