Obwieszczenie Burmistrza Morąga o planowanym terminie przestawienia opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa