Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 935/27 o pow. 45 m2, z przeznaczeniem pod wypożyczalnię rowerów.