Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Morąg