Prowadzącym spotkanie będzie doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania, jak również zagadnienia związane z przygotowaniem i składaniem wniosków oraz rozliczaniem przedsięwzięć.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

 Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

§  dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

§  wymianę starego pieca (węgiel, drewno) na ekologiczne źródło ciepła (pompy ciepła, piec na pellet o podwyższonym standardzie, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne),

§instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

§  - ocieplenie ścian, stropu, podłóg, przegród budowlanych,

§  - wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,

§  - wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

§  - mikroinstalację fotowoltaiczną.

Na spotkaniu dodatkowo można otrzymać informacje dotyczące Programu „Ciepłe Mieszkanie”, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli lokali mieszkalnych budynków wielorodzinnych.