Informujemy, że Starosta Ostródzki na wniosek mieszkańców Osiedla Kwiatowa dokonał zmiany stałej organizacji ruchu na ulicy Kościuszki w Morągu (droga powiatowa na odcinku pomiędzy ulicą Dąbrowskiego a ulicą Mickiewicza). Od dnia 4 czerwca br. od strony wjazdu z ulicy Dąbrowskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych powiatowych i gminnych jest Starosta Ostródzki.