Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 12/20 i 12/21, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego