Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w użyczenie z dnia 13.10.2022 r.