Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki 935/29 i 935/30 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego