Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg przeznaczonej do oddania w użyczenie z dnia 09.03.2023 r.