Strategie

Strona stanowi odwołanie do dokumentów strategicznych, raportów oraz opracowań dotyczących Gminy Morąg, które opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu.

Przekierowanie do strony 1: https://bip.morag.pl/76/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/


Przekierowanie do strony 2: https://bip.morag.pl/76/Strategie_2C_raporty_2C_opracowania/2/