Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 589 o pow. 15 m2 - z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego w celu sprzedaży zniczy (2/2)