Polski Ład

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Morąg - Maliniak
Opis inwestycji: Planowana do przebudowy droga gminna o długości 2460 mb (tj. 2,46 km) posiadać będzie nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m z uwzględnieniem właściwej podbudowy. Wzdłuż drogi wybudowany będzie ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 2,5 m wykonany z masy bitumicznej lub kostki betonowej. W ramach robót budowlanych prowadzone będą m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnia drogi, ciągi pieszo - rowerowe, krawężniki, oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonane zostanie oświetlenie uliczne na słupach w technologii LED (82 lampy uliczne) oraz wybudowany zostanie wymagany kanał technologiczny. Odwodnienie drogi powierzchniowe, bez sieci kanalizacji deszczowej.

 

Nazwa inwestycji: Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego na LED w Morągu

W Morągu w dużej mierze funkcjonują aktualnie starsze,nieefektywne i awaryjne systemy oświetlenia ulic pozbawione możliwości sprawnego sterowania. Zmniejszenie
zapotrzebowania na energię elektryczną w wyniku realizacji inwestycji może sięgać do 50%, co z kolei przedkłada się także na ochronę środowiska, gdyż w wyraźny sposób zmniejszy się emisja zanieczyszczeń, w tym CO2 oraz pyłów, które powstają w procesie wytwarzania energii. Zgodnie z posiadanym z audytem oświetleniowym i projektem fotometrycznym zakres projektu obejmuje: demontaż starych opraw i montaż opraw LED z systemem sterowania na wysięgniku – 1001 szt., w tym 124 szt. opraw oświetlenia parkowego. Demontaż 303 szt. starych słupów żelbetowych i montaż 303 szt. nowych metalowych słupów oświetleniowych. Wymiana przewodów w słupach, rurach osłonowych i wysięgnikach z wymianą bezpieczników, skrzynek rozdzielczych i tabliczek słupowych wraz z wykonaniem pomiarów. Utylizacja opraw i źródeł światła – 1001 szt. Zadanie obejmować będzie także dostosowanie 416 szt. opraw do sterowania z demontażem i montażem.