Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki nr 887, 949/2, 949/10, 949/11 i 949/13, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego