Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 944/19 i 944/20 poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych