GPR
Obwieszczenie: uchwała o przystąpieniu do sporządzenia GPR
Obwieszczenie wywieszono w dniu 04.12.2023 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Morągu, ul. 11 Listopada 9, 14-300 Morąg oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Morągu: www.bip.morag.pl , zakładka Rewitalizacja Miasta, na stronie internetowej www.morag.pl /zakładka Rozwój Lokalny/, a także opublikowane zostanie w prasie lokalnej - Gazecie Olsztyńskiej /dwutygodnik Wiadomości Ratuszowe/, wydanie z dnia 07.12.2023 r.