Obwieszczenie Burmistrza Morąga o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Morąg