Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części niezabudowanej działki stanowiącej własność Gminy Morąg położonej w obrębie nr 2 m. Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem 589 o pow. 15 m2 - z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego w celu sprzedaży zniczy.