Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1/8, 1/9 i 1/10, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych