Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 138/5, 139/7 i 139/8, poł. w obr. Kruszewnia - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej