Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 1004, poł. w obr. nr 2 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej