Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 136/20, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej