Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 148, poł. w obr. Gulbity - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na użytkowania wieczystego