Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 25/13, poł. w obr. Nr 3 m. Morąg - przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na użytkowania wieczystego