Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal mieszkalny nr 14 w budynku nr 23 przy ul. Pułaskiego - na rzecz najemcy