Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal nr 12 w budynku nr 142 w Żabim Rogu - na rzecz najemcy