Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokal niemieszkalny nr 17 w budynku gospodarczym na działce nr 110/34 w obr. Słonecznik - w drodze przetargu