Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 1002 i 1003, poł. w obr. Nr 2 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych