Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 93/3 i 100/10 oraz 93/4 i 100/9, poł. w obr. nr 1 m. Morąg - przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych