Wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Morąg przeznaczonych do oddania w dzierżawę z dnia 29.05.2024 r