Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś" w Morągu - obwód 216

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o planie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś" w Morągu w obwodzie łowieckim nr 216 na terenie administracyjnym gminy Morąg

Data publikacji: 2023-10-09, 9:58

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś" - obwód 182

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o planie polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego "Ryś" w Morągu w obwodzie łowieckim nr 182 na terenie administracyjnym gminy Morąg

Data publikacji: 2023-10-09, 9:57

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie o polowaniu zbiorowym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych Strużyna

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o polowaniu zbiorowym na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych "Strużyna" w obwodach łowieckich Nr 183 i Nr 184

Data publikacji: 2023-09-21, 13:23

Przejdź do aktualności

BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO DLA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ W WIEKU 60+

Zgłoszenie skorzystania z darmowego transportu dla wyborców niepełnosprawnych, oraz tych którzy ukończyli 60 rok życia do lokalu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. BEZPŁATNY TRANSPORT DO LOKALU WYBORCZEGO DLA WYBORCÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ W WIEKU 60+  W DNIU WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Data publikacji: 2023-09-20, 10:38

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie o podjęciu w GMINIE MIŁAKOWO uchwały przystąpieniu do sporządzenia mpzp

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o podjęciu w GMINIE MIŁAKOWO uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Data publikacji: 2023-09-14, 11:14

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Obwieszczenie o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach

Obwieszczenie Burmistrza Morąga o planie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "Leśnik" w Starych Jabłonkach w obwodzie łowieckim nr 215 na terenie administracyjnym gminy Morąg

Data publikacji: 2023-09-08, 8:40

Przejdź do aktualności

Domyślny obraz dla aktualności, dodawany automatycznie przez system.
Informacja na temat programu płatności dla małych gospodarstw

Informacja na temat programu płatności dla małych gospodarstw realizowanego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Data publikacji: 2023-08-29, 11:37

Przejdź do aktualności

Rozwój lokalny

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu

OGŁOSZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg Informuję, iż w dniu 16.08.2023 r. rozpoczyna się okres zbierania uwag i opinii w procesie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Morągu w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg, który trwać będzie 30 dni i zakończy się w dniu 15.09.2023 r.

Autor: Tomasz Faraś , 2023-08-16

Przejdź do aktualności

Rozwój lokalny

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MORĄGA o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Morąg

Autor: Tomasz Faraś , 2023-08-08

Przejdź do aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego z dnia 13 czerwca 2023 roku - zezw. na realiz. inw. drogowej

Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego z dnia 13 czerwca 2023 roku - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie publicznej drogi gminnej Nr 150054 N (G54) na odcinku od dawnego nasypu kolejowego do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1183 w Gulbitach.

Data publikacji: 2023-06-14, 14:44

Przejdź do aktualności